Algemene voorwaarden


De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en gaat akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden.

De ticketkoper moet zich houden aan de ‘Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ dd 30 juli 2013 (BS 06/09/2013).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via deze online website. Topvolley CALLANT Antwerpen biedt tickets te koop aan voor de thuiswedstrijden van Topvolley CALLANT Antwerpen. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de opstelling, het verloop, de kwaliteit, wijziging van plaats, datum of prijs, beschikbaarheid, noch voor de annulatie van een wedstrijd. De eventuele aansprakelijkheid van Topvolley Antwerpen is dan ook beperkt tot de verkoop en distributie van tickets.

Tickets blijven altijd op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot betaling, zelfs als de tickets aan een derde moeten worden geleverd. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Onze producten blijven altijd onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook, is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

1. Plaatsen van een bestelling

Elke reservering van tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

De koper ontvangt een mail van Ogone (betaalinstelling). Na de betaling wordt ook een bevestigingsmail verzonden met de details van de boeking .

Gelieve ‘spam’ of ‘ongewenste mails’ na te kijken als de bevestigingsmail niet wordt ontvangen binnen de dag van de boeking. Is de bevestigingsmail niet te vinden, dan moet de koper zo snel mogelijk contact opnemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens de boeking.

2. Betaling

Tenzij anders aangegeven, zijn al onze prijzen inclusief BTW en taksen.

Bij betaling met bankkaart of kredietkaart, is er sprake van ‘onmiddellijke betaling’. De koper ontvangt eerst een mail van met de betaalgegevens, kort daarna volgt de bevestigingsmail.

Mollie is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

3. Leveringen

Na ontvangst van de betaling krijgt de koper de mail van met kort daarna de bevestigingsmail. In deze bevestigingsmail staat een overzicht van de bestelling en de tickets worden als bijlage in PDF toegevoegd. Enkel de eerste aanbieder van een ticket zal toegang tot de wedstrijd ontvangen. Elk tweede aangeboden ticket zal worden beschouwd als een kopie en kan geen recht geven op toegang.

4. Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst (in dit geval ‘de reservering van tickets’) onmiddellijk wordt uitgevoerd. Het is niet van toepassing voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Tickets die niet zijn opgehaald, worden niet terugbetaald.

5. Ruil

Tickets kunnen niet worden geruild.

6. Wijzigingen

Als de organisator de inhoud of de datum van de wedstrijd wijzigt of annuleert, dan is het de organisator die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets/abonnementen en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild.

De organisator brengt de klant tijdig op de hoogte van de procedure die moet worden gevolgd.

7. Overzicht kosten

Het al dan niet aanrekenen van reservatiekosten hangt af van organisator tot organisator. Als dit van toepassing is, wordt dit altijd aangegeven bij het overzicht voor de betaling.

8. Opvolgen bestelling

De koper kan terecht bij de dienst Ticketing van Topvolley Antwerpen

9. Klachten

Bij eventuele klachten moet de koper een aangetekende brief sturen naar Topvolley Antwerpen, Arenaplein 1 2100 Deurne. Formuleer klaar en duidelijk de klacht. Geef indien mogelijk, zoveel mogelijk gegevens door.

10. Algemeen

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en Topvolley Antwerpen zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmateriaal.

De niet-uitoefening door Topvolley Antwerpen of de organisator van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, kunnen niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

11. Contactgegevens

Ticketverkoop:  dienst Ticketing, Arenaplein 1, 2100 Deurne.

Maatschappelijke zetel: Arenaplein 1, 2100 Deurne.

Helpdesk: T  0475/84.38.88. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 u en 17.00 u, behalve op feestdagen.
Let wel! Op dit nummer kunnen tickets niet worden aangekocht of gereserveerd.